Video
Efektívne

Ako dostať vaše video k zákazníkom?


Boom videomarketingu nie je bublina – rozmach tabletov a smartfónov, vrátane
stále rýchlejších mobilných sietí, je skrátka realita. A tento trend bude len silnieť.

Naplánujeme, vytvoríme a spustíme pre vás video kampaň, ktorá osloví
vybrané publikum, nech je práve kdekoľvek. Zaručujeme vám získanie širokého
zásahu (reach) a návratnosť celej video kampane.

Poznáme techniky ako získať konverzie z videa:

  • ako aj pre stredne veľké spoločnosti, ktoré plánujú rozšíriť
    svoje aktivity aj na videá a zvýšiť tak povedomie o svojej značke
  • tak aj pre firmy, ktoré majú rozpočty na TV kampane a chcú
    získať dodatočný zásah cieľovej skupiny, ktorá je online.

Pozrite si prípadovú štúdiu.

LinkedIn Google+