Tesco Mobile
prípadová štúdia


Čo bolo cieľom kampane

  • Osloviť dve špecifikované cieľové skupiny k produktom V bezpečí a Internet na dnes.
  • Zaistenie Display a Facebook komunikácie produktu V bezpečí.
  • Zaistenie Display, Facebook a mobilnej komunikácie produktu Internet na dnes.

Výsledok

  • 280 % sme zvýšili návštevnosť stránky v priebehu kampane v porovnaní s obdobím pred začiatkom kampane.
  • Display formáty zaistili o 23 % viac impresií, než bolo v pláne – pri zachovaní rozpočtu kampane.
  • 55 % bol podiel impresií z Facebooku na všetkých doručených impresiách v rámci kampane.

LinkedIn Google+