Genertel SK
prípadová štúdia


  1. Po prvotnej on-page analýze a zapracovaní výsledkov a odporúčaní na stránku sme pokračovali SEO off-page kampaňou.
  2. S klientami sme stanovili prioritné kľúčové slová, ktoré chceme, aby sa zobrazovali na prvej stránke do prvých 10 alebo prvých 4 výsledkov vyhľadávania.
  3. V súčasnosti pracujeme na neustálom vylepšovaní stránky pre SEO a budovaní relevantných spätných odkazov.

Výsledok

  • Nárast návštevnosti z nebrandových kľúčových slov z vyhľadávania (SEO) stúpol o 173 %.
  • Nebrandové konverzie z vyhľadávania (SEO) sme zvýšili o 2300 %.
  • Na najdôležitejšie kľúčové slová (ako: pzp, auto poistenie, online poistenie, poistenie, poisťovňe, povinné zmluvné poistenie) sme dosiahli na prvú stránku výsledkov vyhľadávania. U väčšiny uvedených slov sme sa zmestili do 4 najvyšších pozícií.

LinkedIn Google+