Astratex RO
prípadová štúdia


  1. Dlhodobo sme optimalizovali kampane v AdWords (search, content, remarketing) s cieľom priviesť čo najviac konverzií.
  2. Pre rozšírenie zásahu sme spustili testovaciu kampaň na Facebooku s cieľom získať čo najviac nových konverzií za podobné CPA ako v AdWords.
  3. Sledovali sme štatistiky inzerátov vrátane social metrík, obrázkov, zásahu a metriky z Google Analytics (transakcia, tržba, hodnota transakcie a CPA).

Výsledok

  • 20 % sme navýšili celkový počet transakcií z platených zdrojov vďaka testovaniu kampane na facebooku za obdobie jedného mesiaca.
  • Ako vedľajší efekt konverzne zameranej kampane sme zdarma priviedli 10 % z celkového počtu fanúšikov facebookovej stránky.

LinkedIn Google+