Kontaktujte nás

Bratislava
Apollo BC II
Prievozská 4/B
Blok C
821 09 Bratislava
Slovakia
+421 911 558 233
bratislava@performics.com
www.performics.com/sk

Prague
Jankovcova 1114/23
170 00 Praha 7 - Holešovice
Czech Republic
+420 226 020 250
praha@performics.com
www.performics.com/cz

Úplný výpis našich
zahraničných pobočiek
nájdete na adrese:

www.performics.com

Fakturačné údaje:
B2B GROUP, s. r. o.
Karadžičova 8/A
821 08 Bratislava
IČO: 47243741
IČ DPH: SK2023644744
Spoločnosť je registrovaná
v obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I,
oddiel Sro, vložka č. 87423/B

Korešpondenčná adresa:
B2B GROUP, s. r. o.
Apollo Business Center II.
Prievozská 4B, Blok "C"
821 09 Bratislava

Bankové účty:
Tatra Banka, a.s.
IBAN: SK2411000000002929888079
BIC: TATRSKBX

Citibank EUR
IBAN: GB84CITI18500817209606
BIC: CITIGB2L

LinkedIn Google+